dissabte, 6 d’octubre de 2012

Desigualtat

La desigualtat augmenta en països europeus amb un nivell de benestar més alt. Compte amb el procés, doncs pot ser pervers per l'economia. Una redistribució de la riquesa, a més d'afavorir el benestar global i la disminució de conflictes, afavoreix el consum que ajuda a sustentar el sistema. Una concentració massa elevada en poques mans retrau capacitat de consum i concentra diners per inversions poc profitoses i amb el perill d'inocular bombolles. Es un debat delicat que ha de cuidar l'equilibri dels incentius particulars, les necessitats bàsiques o igualtat d'oportunitats lligades a la societat del benestar. Us deixo dos links força interessats sobre el tema:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tessi190
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pns4&lang=en
http://diaridelpriorat.blogspot.com.es/2012/09/alemanya-societat-americanitzada.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada